appearance


S-PAL ฟุคุชิมะเป็นศูนย์การค้าที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ฟุคุชิมะโดยตรง เราจำหน่ายตั้งแต่สินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอางล่าสุดไปจนถึงของฝาก ที่นี่มีร้านอาหารหลายรูปแบบ มีร้านขายของฝากที่จำหน่ายสินค้าพิเศษจากภูมิภาคโทโฮคุ และท่านสนุกกับการช็อปปิ้งและทานอาหารที่น่าพึงพอใจได้

แผนที่พื้น

S-PAL ฟุคุชิมะเป็นศูนย์การค้างดเว้นภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเพลิดเพลินไปกับการช็อปปิ้ง
หมายเหตุ : การงดเว้นภาษีไม่ครอบคลุมชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดที่นี่

สำหรับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์สีน้ำเงินกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนการเก็บภาษีโดยไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะครับ

1F

มัตสึโมโตะคิโยชิ ยา/เครื่องสำอาง/ร้านขายยาตามแพทย์สั่ง

2F

Milluflora เครื่องประดับ

4F

SUIT SELECT ชุดสูท