แนะนำสถานที่

ไอคอน สารบัญ บริการเนื้อหา
Information ข้อมูลรายละเอียด ชั้น 1・10.00-20.00 น.
Credit cards บัตรเครดิต สามารถใช้งานบัตรเครดิตต่อไปนี้ได้
VISA, MASTER, AMEX, JCB, DINERS, VIEW,
DC, NICOS, UC, SAISON, AEON, NISSENREN, JACCS, SMC, RAKUTEN
credit
AED AED ข้อมูลรายละเอียดของชั้น 1
Wi-fi Wi-fi สามารถใช้งานได้ทุกอาคาร