แนะนำสถานที่

ไอคอน สารบัญ บริการเนื้อหา
Information ข้อมูลรายละเอียด อาคารหลัก ชั้น 2 เวลา ตามเวลาทำการ
Credit cards บัตรเครดิต สามารถใช้งานบัตรเครดิตต่อไปนี้ได้
VISA, MASTER, AMEX, JCB, DINERS, UnionPay, VIEW,
DC, NICOS, UC, SAISON, AEON, NISSENREN
credit
AED AED อาคารหลัก ชั้น B1 ข้างช่องตรวจตั๋วสถานีรถไฟฟ้า JR ประตูทิศใต้ เวลา
บริเวณใกล้ทางเข้า Ⅱ เวลา
Wi-fi Wi-fi สามารถใช้งานได้ทุกอาคาร
Tax Refund Counter เคาน์เตอร์บริการงดเว้นภาษี อาคารหลัก ชั้น 2 ข้อมูล

ปลอดภาษี

ร้านปลอดภาษี

ที่ S-PAL เซ็นได นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งปลอดภาษีได้ที่ร้านค้าบางแห่ง
หมายเหตุ : การงดเว้นภาษีไม่ครอบคลุมชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น

japantaxfree

FREE Wi-Fi

พื้นทีที่มี่ S-PAL Free Wi-Fi

Free Wi-Fi มีให้ใช้บริการทุกสถานที่

ซอฟท์แวร์ที่แนะนำ

 • สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (iOS5.0/Android4.0 หรือสูงกว่านั้น)
 • Windows (Windows 7 หรือสูงกว่านั้น)
 • Mac(Mac OSX หรือสูงกว่านั้น)

แจ้งให้ทราบ:

 • บริการนี้ดำเนินการโดยบริษัท NTT Broadband Platform จำกัด สำหรับนโยบายผู้ใช้งาน กรุณาดู “นโยบายผู้ใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฟรี” (agreement.pdf)
 • บริการนี้เป็นแบบ "best-effort" และไม่รับประกันความเร็วกับคุณภาพ
 • กรุณาใช้บริการโดยรับความเสี่ยงด้วยตัวท่านเอง เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้มีการเข้ารหัสผ่านเว็บเบราเซอร์
 • ท่านจำเป็นต้องมีที่อยู่อีเมลเพื่อใช้บริการนี้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 • เมื่อลงทะเบียนข้อมูลของท่านแล้ว ท่านจะล็อกอินเข้าเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาเชื่อมต่อ 60 นาที หลังครบ 60 นาทีแล้ว หากต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ท่านจะถูกสอบถามการเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านหน้าเตือนความปลอดภัย
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มากที่สุด 4 ครั้งต่อวัน
 • โปรดทราบไว้ว่า VPN บางแห่งอาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องมาจากการออกแบบเครือข่าย
 • เพื่อใช้บริการนี้ อุปกรณ์ของท่านจำเป็นต้องถูกตั้งค่าเพื่่อจะได้รับค่า IP แอดเดรสกับ DNS เซิฟเวอร์แอดเดรสมาโดยอัตโนมัติ หาก IP แอดเดรสกับ DNS เซิฟเวอร์แอดเดรสถูกกำหนดมาล่วงหน้าแล้ว ขอแนะนำให้ท่านจดเอาไว้
 • บริษัท NTT Broadband Platform จำกัด ไม่มีบริการสนับสนุนแก่อุปกรณ์และ/หรือซอฟท์แวร์ขณะที่ท่านใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือซอฟท์แวร
 • บริษัท NTT Broadband Platform จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความขัดแย้งกับบุคคลที่สามที่เกิดระหว่างใช้บริการนี้
 • โปรดทราบว่าอาจใช้งานบริการไม่ได้ เนื่องมาจากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เป็นต้น